2 personer

Sina Furnes Øyri

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Siv Hilde Berg

Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten