Hopp til hovedinnhold
253 personer

Hildegunn Sagvaag

Professor

Ellen Ramvi

Professor

Ragnhild Anne Ottesen

Universitetslektor

Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal

Prodekan for utdanning

Anne Norheim

Dosent

Margareth Kristoffersen

Associate professor

Ragna Kleppa

Universitetslærer

Bjørg Karlsen

Professor emerita

Sissel Iren Eikeland Husebø

Professor

Elisabeth Jonassen Harbin

Universitetslektor

Maria Handeland

Universitetslektor

Evy Margrethe Gundersen

Førstelektor

Bodil Furnes

Professor

Arne Endresen

Fakultetsdirektør

Dagrunn Nåden Dyrstad

Førsteamanuensis

Sindre Mikal Dyrstad

Avdelingsleder

Marit Alstveit

Førsteamanuensis

Kristin Akerjordet

Dekan

Kristin Kavli Adriansen

Avdelingsleder

Karina Aase

Professor

Ingunn Aase

Førsteamanuensis

Thor Ole Gulsrud

Avdelingsleder

Otto Margon Aareskjold

Timelønnet pensjonist-vitenskapelig

Bjarte Sørensen

Universitetslektor

Trond Myklebust Lund

Høgsk-/øvingslærer

Marta Høyland Lavik

Professor II

Kristy Elizabeth Stohlmann

Universitetslektor

Joanna Barbara Baluszek

Stipendiat