Hopp til hovedinnhold
203 personer

Sarah Cecilie Otto

HR-rådgiver

Elena Menichelli

Seniorrådgiver

Kathrine Jølle Wathne

Ekstern

Yasar Deniz Cam

Prosjektrådgiver

Kari Aspen

Førstekonsulent

Huyen Thi Nguyen

Renholder

David Martin Bø

Seniorrådgiver

Lars Erik Hoff

Prosjektrådgiver

Kirsti Hegreberg Rake

Renholdsleder

Geir Ludvigsen

Driftstekniker

Anette Bjørheim Rott

Førstekonsulent

Marcus Taksdal

Lærling

Mussa Guirassi Banjai

Studentassistent, IT

Alexander Ravnøy

Avdelingsingeniør

Eelco Ørn-Dijkstra

ekstern

Elwira Kossakowska

Renholder

Ernst Norvald Skogstø Winum

Driftstekniker

Hans Ivar Herland

Avdelingsingeniør

Hanna Løland

Driftsleder

Leif Grødem

Driftstekniker

Ingrid Nymark Eggenfellner

Administrasjonskonsulent

Svetlana Semusheva

Rådgiver

Katrine Thorsen

Innkjøpssjef

John Magnus Furseth Kallevik

Seksjonsleder systemforvaltning

Kjetil Kiil Halvorsen

Senior HR-rådgiver

Shukurte Kastrati

Renholder

Besarte Vucetaj

Renholder

Wipaporn Pavahan Jeppesen

Renholder