Hopp til hovedinnhold
205 personer

Per Johan Rødland

Seksjonssjef

Anette Bergsaker

Renholder

Janne Johnsen

Førstekonsulent

Turid Adamsen Husvæg

Kontorsjef

Øystein Jegtvik

Rådgiver

Anne-Britt Grunnreis Fossmo

Seniorkonsulent

Jørgen Nilsen

Rådgiver

Irina Mihailenko

Førstekonsulent

Kirsti Dahl Jensen

Senioringeniør

Geir Dag Hansen

Ekstern

Helge Gabrielsen

Sikkerhetsbetjent

Sophie Gisèle Andréa Macaire Haatuft

Rådgiver

Kirsti Hegreberg Rake

Renholdsleder

Geir Ludvigsen

Driftstekniker

Marcus Taksdal

Lærling

Helen Bjelland

Prosjektrådgiver

Mohammed Zoher Guniem

Utvikler

Kordian Rott

Timelønnet studentassistent (1423)

Hengameh Hosseini

Timelønnet studentassistent (1423)

Carol Dawn Cabison Pamaylaon

Timelønnet studentassistent (1423)

Ole Henrik Stabell

Tekniker

Gerd Tingvik

Prosjektrådgiver

John William Viflot

Dir. for virks.hetsstyring og -utvikling

Sjur Martin Bjerke

IT-direktør

Skage Støyva Skrunes

Ekstern u/utbetaling

Roy Sokn Adsen

Avdelingsleder

Shahid Maqbool

Systemadministrator

Sigrid Dale

Seksjonsleder tjenesteutvikling