Hopp til hovedinnhold
22 artikler
Illustrasjonsbilde pc, kaffe, notatbok

Kvalitetssystem for utdanning

På denne siden finner du mer informasjon om UiS' kvalitetssystem, de forskjellige rollene i sys

Tillitsvalgte studenter

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Tillitsvalgte studenter

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Ansatte i administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag. F.v.: Lena Crosby Haug, Jannicke Fjermestad og Vilde Baklid. Foto: Agnete in't Veld Bendiksen

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp?

Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget.

Laptop med post-it lap som det står "Hjelp" på

Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø.

Kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene

Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningene følger de samme overordnede prinsippene for evaluering og r

gruppe mennesker i møte

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er opprettet av UiS-styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdannings

Årlig sak til styret om studieporteføljen

På grunnlag av fakultetenes studieporteføljerapporter, styrets bestilling og fakultetsstyrenes vedak

Årlig styringsdialog mellom fakultet og rektor

Rektor gjennomgår årlig strategiske dialogmøter med fakultetene.

Utviklingsdialog mellom fakultet og prorektor for utdanning

Utviklingsdialogen gjennomføres årlig av prorektor for utdanning, utdanningsdirektør og fakultetsled

Fakultetets årlige behandling og rapportering om studieporteføljen

Fakultetets studieporteføljerapport skal inneholde en overordnet vurdering av studieporteføljen og h

Hender og tablets

Utvikling, akkreditering og etablering av nye gradsprogrammer

Retningslinjene omfatter etablering av alle nye årsstudier og gradsprogrammer, inkludert erfaringsba

Periodisk studieprogramevaluering og reakkreditering

Alle studieprogrammer skal ha periodisk evaluering hvert femte år.

Mye papir å holde orden på. Foto: Sharon McCutcheon

Evaluering, rapport og revisjoner av studieprogram og utvekslingsopphold

Formålet med kvalitetsarbeidet på programnivå er å sikre og utvikle læringsutbyttet studentene tar

Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Evaluering av opplæringsdelen i ph.d.-programmene

Kvalitetsarbeid på emnenivå for ph.d.-kandidatene

person skriver på laptop

Semesterevaluering

En evaluering basert på emnerapportene i et program

Pc-skjerm med rapport visende

Emnerapport

En kort oppsummerende rapport etter fullført emne

person skriver på laptop

Digital studentevaluering av emne

Digital evaluering av alle emner minimum hvert tredje år

diskusjon ved pc

Dialog med studenter

Dialogen med studenter gjennomføres som en tidligdialog i alle emner mellom emneansvarlig, studentti

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 17.02.2021

Onsdag 17. februar 2021 kl. 13:00. Nettmøte.