Hopp til hovedinnhold
12 artikler
Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav...

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og...

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler...

bilde av paragraftegn

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist...

person skriver på laptop

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

Regler

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som...

bilde fra en barnehage. Foto: La-Rel Easter

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. På denne siden finner du informasjon...

Bilde av penger. Foto: Josh Appel

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du...

foto: Asbjørn Jensen

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden...

Utveksling_Rullebrett SDSU

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten...

Studieplan

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap