Hopp til hovedinnhold
2 articles
Operasjonssykepleiere

Praksisstudier i helseutdanningene

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen om å gi

Forsk i vei, pilotprosjekt

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer kny