Hopp til hovedinnhold
24 articles
Illustrasjonsbilde pc, kaffe, notatbok

Kvalitetssystem for utdanning

På denne siden finner du mer informasjon om UiS' kvalitetssystem, de forskjellige rollene i sys

LU logo

Saker til møte i læringsmiljøutvalget (LU) 19.05.2021

Saker til læringsmiljøutvalgets møte 19.05.2021 kl. 13:00. Møtet avholdes som nettmøte.

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø.

Kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene

Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningene følger de samme overordnede prinsippene for evaluering og r

gruppe mennesker i møte

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret.

gruppe mennesker i møte

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget behandler saker om kvalitetsarbeidet på delegasjon fra styret.

Årlig sak til styret om studieporteføljen

På grunnlag av fakultetenes studieporteføljerapporter, styrets bestilling og fakultetsstyrenes vedak

Årlig styringsdialog mellom fakultet og rektor

Rektor gjennomgår årlig strategiske dialogmøter med fakultetene.

Utviklingsdialog mellom fakultet og prorektor for utdanning

Utviklingsdialogen gjennomføres årlig av prorektor for utdanning, utdanningsdirektør og fakultetsled

Fakultetets årlige behandling og rapportering om studieporteføljen

Fakultetets studieporteføljerapport skal inneholde en overordnet vurdering av studieporteføljen og h

Hender og tablets

Utvikling, akkreditering og etablering av nye gradsprogrammer

Retningslinjene omfatter etablering av alle nye årsstudier og gradsprogrammer, inkludert erfaringsba

Periodisk studieprogramevaluering og reakkreditering

Alle studieprogrammer skal ha periodisk evaluering hvert femte år.

Mye papir å holde orden på. Foto: Sharon McCutcheon

Evaluering, rapport og revisjoner av studieprogram og utvekslingsopphold

Formålet med kvalitetsarbeidet på programnivå er å sikre og utvikle læringsutbyttet studentene tar m

Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Evaluering av opplæringsdelen i ph.d.-programmene

Kvalitetsarbeid på emnenivå for ph.d.-kandidatene

person skriver på laptop

Semesterevaluering

En evaluering basert på emnerapportene i et program

Pc-skjerm med rapport visende

Emnerapport

En kort oppsummerende rapport etter fullført emne

person skriver på laptop

Digital studentevaluering av emne

Digital evaluering av alle emner minimum hvert tredje år

diskusjon ved pc

Dialog med studenter

Dialogen med studenter gjennomføres som en tidligdialog i alle emner mellom emneansvarlig, studentti

LU logo

Referat fra møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 kl. 11:30. Møtet ble avholdt som nettmøte.

LU logo

Referat fra møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 kl. 12:00. Møtet ble avholdt som nettmøte.

LU logo

Referat fra møte i læringsmiljøutvalget (LU) 17.02.2021

Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 17.02.2021 kl. 13:00. Møtet ble avholdt som nettmøte.

LU logo

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 19.05.2021

ons. 19.05.2021

12:00-14:00

Nettmøte
LU logo

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 10.11.2021

ons. 10.11.2021

12:00-14:00

Nettmøte
LU logo

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 22.09.2021

ons. 22.09.2021

12:00-14:00

Nettmøte