5 artikler
Fiskestim i blått hav

Økonomi for berekraftig akvakultur

Akvakultur er ein raskt veksande industri. Nå vil eit internasjonalt prosjekt frå UiS hjelpe med å...

Havbruk

Bærekraftig havbruk

Forskere ved UiS bidrar med ny kunnskap innen økonomi, samfunnsvitenskap, biologi og teknologi som...

Fiskestim i blått hav

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk...

Fabian Rocha Aponte

Doktorgrad om marknadsorganisering av akvakultur

Fabian Rocha Aponte disputerte ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet den 11. juni 2020.

Akvakultur, oppdrettsanlegg

OTICS – Havbruksteknologi

Vi forsker på oppdrettsanlegg til havs og metoder for å forhindre vannforurensning.