Hopp til hovedinnhold
15 artikler
Tonje Meling

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter...

Gunn Therese Sirekrok

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i...

Julie Fosslund

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom...

Portrett av Jorunn Nærland Skjærpe

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i...

Sykepleiestudenter med lærer i lab

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og...

Portrett av Katrine Stangeland

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser...

Ingvil Trana

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Portrett av alumni Hege Valaas Grewal

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som...

Portrett av Kristian Furuskjeg

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten...

Anestesisykepleier Børge Andreassen

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i...

Marit Steinskog

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog...

Portrett av Mona Guterud (Foto:SNLA)

Gir det akuttmedisinske faget et stort løft

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider...

Elisabeth Marcussen

Hvordan styrke helsetilbudet til ungdommer i distriktene?

Som del av masteroppgaven i helsesykepleie har Elisabeth Cecilia Marcussen undersøkt hvordan man kan...

Elen Haugs Langvik, Tidewave, alumn UiS

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer...