Hopp til hovedinnhold
24 articles
Helsesykepleier med mor og barn

Avdeling for folkehelse

Avdeling for folkehelse skal bidra til kunnskap om helsefremming, førebygging av akutte og langvarig

Foreldre med baby

Fedre vil delta mer på helsestasjonen i barseltiden

Mange fedre er ikke klar over alt som venter etter en fødsel.

Eldre mann med pilleboks

Hvordan opplever pasienter å leve med hjertesvikt?

Pasienter med hjertesvikt opplever behandling og egenomsorg hjemme som en byrde.Det kan lede til str

Veiing og måling av barn bør fortsette – på riktig måte

KRONIKK: Hvordan vi veier, måler og kommuniserer om overvekt og fedme er det sentrale punktet.

Samhandlingsritualer på russcenen

Hva annet enn rusmidler tilbyr åpne rusmiljøer?

Pasientundersøkelse med stetoskop

En oppdatert modell kan bedre beregne risiko for hjerte- og karsykdom blant innvandrere

Det kan legge til rette for mer treffsikre forebyggende tiltak rettet mot høyrisikogrupper.

Mann holder seg til hjertet

Behandlingsbyrde blant pasienter med kronisk hjertesvikt

I en ny artikkel ser forskere ved UiS på sammenhengen mellom behandlingsbyrde, psykisk stress og hel

Sosialt arbeid, bachelor

Recovery - lettere sagt enn gjort?

Helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner har de siste årene introdusert recovery som faglig pla

Mennesker som skåler

Six shades of grey – ein meir medviten og risikoforebyggande drikkekultur i arbeidslivet

Den mykje nytta, men samstundes gjerne kontroversielle bruken av alkohol på arenaen mellom arbeid og

Sturla Haslerud

PARTAKE vil utvikla ny modell for oppfølging av sjukemelde

Muskel- og skjelettplager er ein av dei vanlegaste årsakene til sjukefråvær i Noreg.

Malin Rosell Magerøy

Skal forske på lederes rolle i oppfølging av sykemeldte

Etter flere års erfaring fra arbeidshelse og sykefraværsoppfølging i arbeidslivet, er stipendiat Mal

Fjoralba Sadja

PARTAKE styrkes med kompetanse fra NAV

Fjoralba Sadja kommer fra stilling i NAV for å styrke forskning på tjenestene som tilbys til langtid

Randi Wågø Aas

Randi Wågø Aas

Principal investigator Randi Wågø Aas is professor in Occupational Health at the Department of Publi

Det helsevitenskapelige fakultet

Tre nye professorer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS

Anne Marie Lunde Husebø fikk 11.

HevHelse sine deltakere på NNRC

UiS-forskere deltok på Nordic Nursing Research Conference 2021

HevHelse ved UiS var godt representert på Nordic Nursing Research Conference (NNRC) 2021 i København

Trond Erik Grønnestad fra UiS og Gunnbjørg Bertelsen fra Sandnes Kommune demonstrerer et karatespark.

Trener karate for å takle rus og psykiske problemer

Sykepleierstudenter ved UiS har blitt en del av et prosjekt for innbyggere i Sandnes Kommune som ska

Unn Elisabeth Hammervold

Oppfordrer til å lytte mer til pasientene

Unn Elisabeth Hammervold har nylig disputert ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hvordan fungerer rusmisbrukernes nye samlingssted?

Da Ruten i Sandnes ble pusset opp, stod rusmisbrukerne i fare for å miste sitt samlingssted.

Terese Bondas på prestisjetung liste over forskarar

Professor Terese Bondas ved Det helsevitskaplege fakultet på rangering over dei fremste forskarane i

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Fo

Randi Wågø Aas

PARTAKE deltar i utvikling av ny nasjonal strategi for arbeid og helse

Hva skal det satses på innen arbeid og helseområdet de neste årene?

Portrett av Kjersti S. Rabanal

Forsking på innvandrarhelse

Kjersti Stormark Rabanal ved Det helsevitskaplege fakultet skal forske på trendar i hjarte- og karsj

Rusforskar Sverre Nesvåg er utnemnt til professor ved UiS

Sverre Nesvåg er tildelt opprykk til professor II i rus og psykisk helse ved Det helsevitskaplege fa

Johannes Langeveld er ny professor i psykologi ved UiS

Johannes Langeveld er utnemnt til professor II i helsepsykologi ved Det helsevitskaplege fakultet.