Hopp til hovedinnhold
37 articles

SHARE bidrag på Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Resiliens er i år et av temaene på pasientsikkerhetskonferansen 2021.

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden.

Nicole og Julia

Ungdoms medvirkning i psykiske helsetjenester

Resultatene av en nylig publisert systematisk litteraturstudie gir innsikt i hva ungdom og helsepers

Transport av pasient til operasjonsstuen

Tilsyn uten å sjekke nok

KRONIKK: Svakhetstrekk ved dagens tilsynsordning i helsetjenesten viser at vi har å gjøre med et ufo

Sykepleiestudenter fra Madagskar i simulering

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sø

Eldreomsorg

Hvordan blir kvalitet forstått på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Å forstå hva en legger i begrepet kvalitet er viktig dersom en skal jobbe med kvalitetsforbedring.

Logo for Pumps & Pipes Norway

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helse

Helseteknolog

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i m

Une Stømer

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom.

simulering anestesi og operasjonssykepleie

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra med kunnskap som gir pasientar og brukarar helset

Siv Hilde Berg

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikk

Intensivsykepleier i smittevernsutstyr Foto: Svein Lunde, SUS

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helset

Morgenmøte på sykehus

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete.

Thor Ole Gulsrud på Forsker Stand-up

Norway Pumps and Pipes på Forsker-standup

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt?

Bildet viser Kristin Hjorthaug Urstad, som er omtalt i artikkelen.

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og he

Bildet viser ansattbildet til UiS-professor Jo Røislien, som er intervjuet i saken.

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser.

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere

Bildet viser UiS-forskeren Siv Hilde Berg, som har skrevet kronikken som omtales i artikkelen.

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabi

Transport av pasient til operasjonsstuen

"Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?"

Systemer som legger opp til et ensidig søkelys på svikt og straff av enkeltmennesker, kan ifølge kro

Fra venstre: Helle Schøyen, administrerende direktør Helse Stavanger, Frode Bremseth, Stavanger universitetssykehus, Stephen Sollid, Universitetet i Stavanger, Olav Østebø, Stavanger universitetssykehus, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Vest og Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest​. Foto: Kjetil Alsvik.

Utdanning innen prehospital akuttmedisin får Helse Vest-pris

Godt samarbeid mellom UiS og SUS gjennom flere år for å etablere utdanning innen prehospital akuttme

illustrasjonsfoto psykisk helse

Fagessay om nullvisjonen mot selvmord

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken.

Inkluderte ungdom i forskning på mental helse

Petter Viksveen har publisert en forskningsartikkel med ti medforfattere i alderen 18 til 23 år om o

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Ultralydgruppen SUSTAIN ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi op

ledermøte helsepersonell

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten».

Portrett av Jo Røislien

Kunsten å kommunisera det kompliserte

Å formidla komplisert informasjon er ikkje alltid så enkelt, men det kan òg lærast.

Tilbake i jobb etter sjukdom

I Magasinet til Stavanger Aftenblad fortel to kvinner om sin veg tilbake i jobb etter kreftbehandlin

Sønn triller far i rullestol

Hva nå for pårørende?

KRONIKK: Bent Høie har gitt oss en nasjonal pårørendestrategi. Men hva er strategien?

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert und