Hopp til hovedinnhold
65 articles
Campus bibliotek illustrasjon

Biblioteket

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

For deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet.

Hånd som stabler små treklosser i en pyramide

Fagside for Det helsevitenskaplige fakultet

Ressurser fra biblioteket innen helsefag.

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknis

Dame sitter ved rundt bord med palmeplante og studerer på  en PC

Fagside for hotell og reiseliv

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for hotell og reiseliv.

Fagside for Handelshøgskolen ved UiS

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for Handelshøgskolen ved UiS.

tre elever snakker sammen

Fagside for pedagogiske fag

Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Åpen bok med bilder av arkeologiske gjenstander

Spesialbiblioteket på Arkeologisk museum

Biblioteket er åpent for ansatte, studenter og alle som er interessert i våre fagfelt.

Barn og voksen sitter sammen

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Bjergsted bibliotek

Bjergsted: Spesialbiblioteket for utøvende kunstfag

Biblioteket for utøvende kunst dekker fagområdene musikk og dans.

Bøker som står på høykant, sett ovenfra

Fagside for humanistiske fag

Ressurser fra biblioteket innen historie, kunst og religion, samt språk og litteratur.

PC på bord nært en kvinne som leser en bok

Fagside for medie- og samfunnsfag

Ressurser fra biblioteket innen fagene sosiologi, statsvitenskap, endringsledelse, mediefag, dokumen

Papir og blyant ikon

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student.

jente leser hjemme

Seminar om litteraturformidling til ungdom

2.

Fargerike tidsskrifter som ligger stablet oppå hverandre

UiS Publiseringsplattformer

I Open Journal Systems og Open Monograph Press finner du tidsskrifter, bøker og skriftserier som er

Studenter i Dataverkstedet

Dataverkstedet

I Dataverkstedet får du kurs i programvare som kan brukes til analyse og visualisering av data.

Janne & Jostein show i biblioteket under Forskernatt

Arrangement ved Universitetsbiblioteket

Biblioteket arrangerer mange faglige og sosiale arrangement som er gratis og åpent for alle.

Bolk logo

BOLK og kopiering av pensum

Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for stud

Standard Norge logo

Rabatt hos Norsk Standard

Universitetsbiblioteket har en avtale med Norsk Standard som gir studenter og ansatte 70 % rabatt ve

Forskningsdata og datahåndtering ved biblioteket

Forskningsdata og datahåndteringsplaner

Er du forsker ved UiS og lurer på hvordan du skal arbeide med forskningsdata og datahåndteringsplane

Bokcover

Interne serier fra UiS

UiS gir ut to interne skriftserier: Rapporter fra Universitetet i Stavanger og Notater fra Universit

Open Access logo

Open Access-publisering

Biblioteket hjelper med å publisere med åpen tilgang, også kalt Open Access.

Forstørrelsesglass biblioteksøk

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur.

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Tilsette ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Her finn du ei oversikt over biblioteket sine leiarar, samt tilsette ved dei ulike biblioteka ved Un

Bibliometri fra biblioteket

Biblioteket kan hjelpe deg med bibliometriske analyser.

ORCID logo

ORCID – få en unik forsker-ID

Har du som forsker blitt spurt om å oppgi ORCID?

Cristin logo

Cristin

Cristin synliggjør din forskning og gjør den tilgjengelig.

Dataskjerm i bibliotek

Referanser og kildekritikk

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge?