2 artikler
Bjergsted-konferansen 2021

Bjergsted-konferansen 2021

Gjennom innlegg, samtaler og kunstneriske innslag setter Bjergsted-konferansen 2021 søkelyset på...

Bjergsted jazzensemble og Valkyrien Allstar, konsert på Spor 5. Foto: Trine Nessler Wichmann

Konsert med Stine Janvin og studenter

tor. 09.02.2023

19:00-20:30

Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted
Hetland-salen