Hopp til hovedinnhold
13 articles

CIESL-prosjektet tar klasseleiing frå teori til praksis

CIESL-prosjektet ville utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane

To gutter på skoleveien

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i lær

En lærer sammen med fire elever i et klasserom. Alle er avslappede og smiler.

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Engasjert lærer forklarer noe for en elev mens han sitter på huk ved pulten hennes.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev,

Lærer og elev ser smilende på hverandre.

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen.

Elever jobber i grupper i et rom med puffer. Lærer står i bakgrunnen og snakker med en av elevene.

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklim

Lærer og elev ser på hverandre. Lærer står ved siden av elevens pult

Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev

Læreres relasjonsbygging til elevene er et sentralt tema innen klasseledelse.

Lærer står foran klassen.

Selvbestemmelse og struktur i klasserommet

Selvbestemmelse synes å være nedfelt i mennesker fra naturens side.

Hånd som noterer i skrivebok.

Korleis lese forskingslitteratur – ein guide for deg som ikkje er forskar

Å lese og forstå forskingslitteratur er ei ferdigheit som må lærast.

En gruppe elever rekker hånden i været. Smilende lærer står foran klassen.

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg ti

Lærer i samtale med elever rundt et bord.

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering

Figur av  integrerte læringsprosessar for lærar og elevar

Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

Det er eit godt spørsmål.

Elev og lærer som ser på hverandre. Det er god stemning mellom dem.

Observasjonsmanualen CLASS

CLASS er en forkortelse for Classroom assessment scoring system, og er en observasjonsmanual utvikle