11 artikler
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Råd for samfunnssikkerhet og beredskap (Beredskapsrådet) skal gi støtte til virksomhetenes arbeid...

Grafikk som viser bokstaver som snurres ut av en spiral

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå...

Han er ny leder i Beredskapsrådet

Roar Nese brenner for beredskap. Nå ser han fram til å ta fatt på jobben som leder for...

Marie Røyksund

Ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet

Marie Røyksund tar seg av den daglige driften i Beredskapsrådet. Målet er å styrke arbeidet med...

Dokumenter og notater

Saksbehandling for universitetsstyret

Veiledning for arbeid med saker for universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger.

vitenskapsakademiet

ViS – Vitenskapsakademiet i Stavanger

ViS har som formål å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen.

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet...

UiS på OpenGov

Møteprotokoller for råd, utvalg og styrer ved UiS publiseres i portalen OpenGov.

gruppe mennesker i møte

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalgets arbeidsfelt er...

læringsmiljøsenteret

Senterråd for Læringsmiljøsenteret

Fra 2018 har Læringsmiljøsenteret hatt et veiledende senterråd.