Hopp til hovedinnhold
24 artikler
Eldre par holder hender

Hvordan oppleves det for pleierne når en beboer på sykehjem dør?

Mer enn halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i dag i sykehjem.

Veiing og måling av barn bør fortsette – på riktig måte

KRONIKK: Hvordan vi veier, måler og kommuniserer om overvekt og fedme er det sentrale punktet.

Eldre fikk mer matlyst når de spiste sammen med andre

Underernæring er et betydelig problem blant eldre.

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorg

skjermbilde av kronikk

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsut

mennesker som holder henner

Betydning av religion i møte med døden

Hvordan forholder ansatte på sykehjem med innvandrerbakgrunn seg til religion i arbeidet med pasient

Livsarket - ergoterapeutene.org

Bruken av livshistorier i omsorgsarbeid

I prosjektet «Livsarket» kartlegges bruk av pasienters livshistorier som en del av omsorgsarbeidet v

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (Q

Jordmor sammen med mor og nyfødt baby

Avdeling for omsorg og etikk

Avdeling for omsorg og etikk skal utvikla og formidla tverrfagleg kunnskap om omsorg og etikk for å

Portrett av Kine Gjesdal

Disputas om behandlingstilbod ved langvarige smerter

Kine Gjesdal har forska på helsehjelp ved langvarige smerter som ikkje kjem av kreft.

Frykter å ikkje klare møtet med døyande pasientar

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil.

Kunstverk som viser en ung mann og en eldre kvinne sittende ved et bord. Natur, trær og busker i bakgrunnen.

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november.

Bildet viser artikkelforfatterne Ellen Ramvi og Møyfrid Oftedal Vea

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020.

Bildet viser logoen til Folke Hermansens Fond, som skal fremme kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er ti

Bildet viser logoen til forskerskolen PROFRES.

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvi

Det helsevitenskapelige fakultet

Tre nye professorer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS

Anne Marie Lunde Husebø fikk 11.

sykepleier med eldre dame

Vi trenger studenter som blir opp­datert på viten om syke­pleie

KRONIKK: Dersom sykepleierstudentene ikke får sitt grunnlag i det vitenskapelige, kan de ubevisst la

Portrett av Venke Ueland

Venke Ueland er professor i sykepleievitenskap

Venke Ueland er tildelt opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Det helsevitenskapelige fakul

Tilbake i jobb etter sjukdom

I Magasinet til Stavanger Aftenblad fortel to kvinner om sin veg tilbake i jobb etter kreftbehandlin

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning.

Mor holder baby i hånden

Når bekkenet og morshjartet gjer vondt

I Magasinet til Stavanger Aftenblad kunne vi lørdag lese om bekkenleddsmertene til Tina Renate Lilan

Kvinner arbeider på datamaskin

Tilbake til arbeid etter brystkreft

Det er utfordrande for brystkreftoverlevarar å komma tilbake til arbeid etter fullført behandling.

Foto: Åbo Akademi bildbank

Camilla Koskinen er ny professor i omsorgsvitenskap ved UiS

Camilla Koskinen er tildelt opprykk til professor i omsorgsvitenskap ved Det helsevitenskapelige fak

Tre med fargerike blomster

Workshop om etikk, teknologi og omsorg

tor. 29.09.2022

12:30-15:00

HelseCampus Stavanger, Innovasjonspark Stavanger bygg i2/i3 Professor Olav Hanssens vei 7A 4021 Stavanger