Hopp til hovedinnhold
27 articles

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden.

Nicole og Julia

Ungdoms medvirkning i psykiske helsetjenester

Resultatene av en nylig publisert systematisk litteraturstudie gir innsikt i hva ungdom og helsepers

Transport av pasient til operasjonsstuen

Tilsyn uten å sjekke nok

KRONIKK: Svakhetstrekk ved dagens tilsynsordning i helsetjenesten viser at vi har å gjøre med et ufo

Sykepleiestudenter fra Madagskar i simulering

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sø

Logo for Pumps & Pipes Norway

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helse

Helseteknolog

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i m

Une Stømer

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom.

simulering anestesi og operasjonssykepleie

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra med kunnskap som gir pasientar og brukarar helset

Siv Hilde Berg

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikk

Intensivsykepleier i smittevernsutstyr Foto: Svein Lunde, SUS

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helset

Morgenmøte på sykehus

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete.

Thor Ole Gulsrud på Forsker Stand-up

Norway Pumps and Pipes på Forsker-standup

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt?

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Ultralydgruppen SUSTAIN ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi op

ledermøte helsepersonell

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten».

Portrett av Jo Røislien

Kunsten å kommunisera det kompliserte

Å formidla komplisert informasjon er ikkje alltid så enkelt, men det kan òg lærast.

Tilbake i jobb etter sjukdom

I Magasinet til Stavanger Aftenblad fortel to kvinner om sin veg tilbake i jobb etter kreftbehandlin

Sønn triller far i rullestol

Hva nå for pårørende?

KRONIKK: Bent Høie har gitt oss en nasjonal pårørendestrategi. Men hva er strategien?

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert und

Une Stømer

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nas

Simulering i HelseCampus Stavanger - Ambulansearbeider bruker ultralyd i undersøkelse av pasient på skadested

Støtte fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd

Universitetet i Stavanger får 3 millioner fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd i utdanning

360ViSi_brukerguide

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har lage

Portrett av Siri Wiig

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene.

Simulering i HelseCampus Stavanger - Ambulansearbeider bruker ultralyd i undersøkelse av pasient på skadested

Kan ultralydundervisning digitalt vera like effektivt som på campus?

Korleis kan ein løyse undervisning innan ultralyd i en pandemisituasjon, og på tvers av landegrenser

Faglærere i paramedisin under simulering

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå

Portrett av Stephen Sollid

Stephen Sollid er professor i akuttmedisin ved UiS

Stephen J M Sollid er tildelt opprykk til professor i prehospital akuttmedisin ved Det helsevitenska

Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS

​Hege Langli Ersdal er utnevnt til professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det he

Portrett av Ingunn Aase

Samhandling på tvers av profesjonar

Dei fleste som har ei helse- eller sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på