Hopp til hovedinnhold
10 articles
FNs bærekraftsmål

UNESCO Chair: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for studie

En kvinne sitter og snakker i et møte.

Følelser bør brukes som et kompass i lederskap

KRONIKK: Det er lederens ansvar å utvikle en kultur som gir energi istedenfor å ta energi.

Gunhild Bjaalid

– Sykehusledelsen bør oftere inkludere de ansatte i endringsprosessene

Leger og andre sykehusansatte mener sykehusene blir styrt ut fra feil prinsipper og verdier.

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar.

Heidi Skeiseid

Disputas om forbrukaråtferd

Heidi Victoria Skeiseid forsvarer 19.

Disputas om kreativitet og nyskaping i organisasjoner

Hvordan kan styrene bidra til kreativitet og innovasjon i organisasjoner?

Ansatt serverer mat på sykehjem

Bedre sykehusmat når kokk og sykepleier snakker sammen

Menneskene som lager og serverer maten på sykehus og sykehjem har større betydning for kvaliteten en

Kolleger

Maktmennesker ser ikke diskriminering

En person som ønsker seg makt, oppfatter i mindre grad enn andre diskriminering og urettferdighet på

Bekymret kvinne i bymiljø

Sjefer som faker, blir avslørt

Blir lederen oppfattet som ekte eller en som faker? Det har mye å si for bedriftens suksess.

Derfor er det vanskelig å være mellomleder

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere.