Hopp til hovedinnhold
3 articles
 Service Leadership in International Business

Service Leadership in International Business

Vil du jobbe med ledelse og utvikling av servicebedrifter? I et internasjonalt miljø?

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Forsk i vei, pilotprosjekt

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer kny