Hopp til hovedinnhold
151 artikler
Kjemilab. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Ph.d.-utdanning ved UiS

Kvinne og mann står sammen foran en tavle med matematikk på.

Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle?

Modell som viser Risiko- og sårbarhetsanalyse i kunnskapssektoren

Veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet har utarbeidet en ny veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren.

Thomas Gabrielsen og Jason Magnuson

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemikl

Studenter som sitter sammen og prater og ler.

Bli mentor på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet lyser ut stillinger som studentmentor for høsten 2022 og vå

Gruppearbeid. To jenter som løser oppgaver sammen.

Bli studentassistent på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere st

Laboratorier for geologi og reservoar

Innenfor fagområdet geologi og reservoar finnes det flere laboratorium knyttet til Det teknisk-viten

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Innenfor fagområdet kjemi og miljø finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvitens

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Innenfor fagområdet mikroskopi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvitenskape

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknis

Laboratorier for bærekraftig energi

Innenfor fagområdet bærekraftig energi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvi

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Innenfor fagområdet materialvitenskap finnes det flere laboratorier knyttet til Det Teknisk-Naturvit

Laboratorier for datateknologi

Innenfor fagområdet datateknologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvitensk

Laboratorier for konstruksjon og byggematerialer

Innenfor fagområdet konstruksjon og byggematerialer finnes det flere laboratorier knyttet til Det te

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-na

Forskning

Laboratorier for design, modellering og simulering

Innenfor fagområdet design, modellering og simulering finnes det flere laboratorier knyttet til Det

Studentene satser på næringslivet for en bærekraftig fremtid

Etter et vellykket samarbeid mellom InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen og Kverneland-gru

Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinnin

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent.

UiS - InGenious

InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft?

Intensivsykepleier

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

Professor Magne Sydnes og stipendiat Vebjørn Eikemo på laboratoriet

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 20

Innsatsledere ble kurset i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i september.