10 artikler
Illustrasjonsfoto digital undervisning

Med GrunnDig-rapporten har Norge et solid kunnskapsgrunnlag om digitalisering i skolen

En milepæl er nådd innen norsk utdanningsforskning når GrunnDig-prosjektet nå kommer med sin...

Podkastinnspilling med Kunnskapssenter for utdanning

Podkast om digitalisering og yrkesfagene er ute nå

Hvordan bruke digitale hjelpemidler på en god måte i undervisning på yrkesfagene, og hva sier...

Illustrasjonsfoto digital undervisning

Digitale verktøy kan utvikle elevers algoritmiske tenkning

Programmer som Scratch og andre digitale verktøy brukt av lærere kan være med på å gi elever større...

GrunnDig - Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov

I dette samarbeidsprosjektet er målet å få oversikt over forskning og erfaring innen digitalisering...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to...

jente på ipad

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for...

Hva er best – lesing på skjerm eller papir?

Lesing på skjerm og lesing på papir har ulike fordeler. Tilgang til begge er nødvendig for at barn...

elev med nettbrett

Blogg:
Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke...

Arne Olav Nygard som smiler til kameraet

Disputas: Blogging ga ny praksis i klasserommet

Digitale hjelpemiddel kan gi ein type læring ein ikkje ville fått med meir tradisjonelle...

To kvinner i sofa, med mikrofon og bærbar pc

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap. Med podkast kan de selv lage innhold til...