Hopp til hovedinnhold
2 articles

Disputas om nettbasert støtte til diabetes-pasientar

Silje Stangeland Lie har forska på ein nettbasert rettleiingsmetode til støtte for pasientar med typ

Disputas om bruk av tvang i bufellesskap

Anja Christoffersen Pawlica har forska på tvingande praksisar i kommunale bufellesskap.