Hopp til hovedinnhold
3 artikler
Studenter i trapp ute på campus_studiestart august

Endring i utdanningen: permisjon, utdanningsplan, studierett etc.

Har du tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker å søke om godkjenning og innpass...

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Kontakt studiekonsulent

Hvis du har spørsmål knyttet til ditt studieprogram kan du kontakte en studiekonsulent. På denne...

Mange av førsteårsstudentene på sykepleie og paramedisin deltok på anatomikafé torsdag 30. september.

Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De...