2 artikler

Geovitenskap og energiressurser - bachelor

NB: Geovitenskap og energiressurser tar ikke opp studenter i 2023.

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor

Energisektoren er i endring. Mens de siste hundre årene har vært dominert av kull, olje og gass, vil