74 artikler
Undergrunnskart over Norge og Nordsjøen

NCS2030 – Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Et nettverk for forskning, innovasjon og utdanning innen kunstig intelligens ved Universitetet i...

Illustrasjon av et tre-etasjes bygg

Seminar om geotermisk energi

ons. 13.03.2024

09:00-16:30

University of Stavanger
En gruppe mennesker samlet etter en disputas.

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober...

To menn poserer foran en modell av en stavkirke.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne...

Avansert kjerneanalyse – modellering, eksperimentell design og oppskalering

Å forutsi underjordiske strømningsprosesser er utfordrende, men svært viktig for olje- og...

Geolab. Foto: Leiv Gunnar Lie

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de...

Bilde av ei jente som smiler

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er...

Olena Zavorotynska. Foto: Kjersti Riiber

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer...

En mann og en kvinne under en prisutdeling.

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan...

Ledergruppen I Energiomstilling VEST (EOV) (fra Venstre: Charlotte Gannefors Krafft Manager EOV, Leif Sandal NHH,  Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Øystein Lund Bø UiS Stian Anfinsen (Vara for Aina Berg) NORCE.

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Illustrasjon av energiomformer.

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

En gruppe forskere står på en plen.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Fornybar energi miljø bedrift

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Hydrogenforbrenning i mikrogassturbin.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde...

Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk...

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk...

grønn hydrogen, illustrasjon

UiS deltar i nytt hydrogensenter

Forskere ved Universitetet i Stavanger samarbeider med NORCE i det nye senteret HyValue. Målet er å...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Forskningsrådet bevilger 28 millioner kroner til prosjektet ImpactWind Sørvest som NORCE skal lede...