7 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Vindmøller

Emner innen klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og...

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om...

Data Science

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data...

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable...

Kontorlandskap

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)...