13 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to...

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om...

Vindmøller

Klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og...

Advanced energy conversion technologies

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy...

Illustrasjon database, dataskjerm, filer som er lagret og hentes fram

Semantic technologies E-MDS100

This online course gives you an introduction to the most important semantic technologies, with the...

Data Science

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data...

python for subsurfaceapplications and management

Python for Subsurface Applications and Management - E-GEO511

This course introduce you to, and discuss basic programming in Python for conducting common...

Tunnel

ICT-based Tunnel Safety E-DAT102

This seminar series provide a detailed overview of emerging information and communication (ICT)...

Kontorlandskap

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)...

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable...

Rosenberg_Worley

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og...