9 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Prosess av karbonfangst og lagring

Carbon Capture and Storage E-GEO510

Dette kurset vil introdusere konsepter og utfordringer involvert i implementering av CO2-lagring i...

Light bulb

Introduction to renewable energy technology E-ENP119

Kurset tar for seg det generelle energibildet av verden, og energi- og klimamålene til Norge.

Person holde en liggende mobiltelefon i begge hendene. Det er 2 klosser som det står 5G på toppen av mobilen.

Introduction to 5G (5 studiepoeng) E-DAT302

Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene og har allerede...

Rosenberg_Worley

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og...

Vindmøller

Emner innen klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og...

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om...

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Cyber Security E-DAT301

Cybersikkerhet er en bred term som omfatter mange forskjellige trusler, forsvarsmekanismer og...