4 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Light bulb

Introduction to renewable energy technology E-ENP119

The course covers the general energy picture of the world, and energy and climate goals of Norway.

Vindmøller

Emner innen klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og...

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Cyber Security E-DAT301

Cyber security is a broad term that encompasses many different threats, defenses, and responses...