Hopp til hovedinnhold
28 articles

ED-DIS100 Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

E-MBA260 Prosjektledelse

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter.

E-MBA120 Strategisk økonomistyring

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk p

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

E-GEO260 Introduction to geographic information systems

This course aims to prepare students to read, understand, interpret, and create maps and other produ

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Ensom jente

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Terror

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Fargerike blyanter står i ett glass med naturbakgrunn

Enkeltemner

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

E-MSK585 Welding and In-service Inspection Technologies

The course focuses on increasing the understanding of the principles of welding and related quality

Kjønn_mangfold_ordsky Foto Shutterstock

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS.

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.

Buffet

E-BA250 Måltidsglede og samhandling

Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på syk

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse.

Bilde av tunnel for biler

Tunnelsikkerhet - seminarrekke

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produ

E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier.

Gratis kompetanseheving

E-MBA200 Adferdsøkonomi

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger.

Samtale mellom personer

Ønsker du økt kompetanse i vitenskapsfilosofi og metode?

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr åpne kurs i vitenskapsfilosofi og metode for å styrke kunnsk

Workshop

Kurs i helsefremming, samskaping og sosial innovasjon

Dette kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, samskaping og sosial innovas

Jordmødre klargjør utstyr

Pasientsikkerhet - i teori og praksis

Gjennom kurset ved UiS vil du få ferdigheter til å anvende teorier og metoder for å forbedre pasient

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og m