Hopp til hovedinnhold
11 artikler

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og pers

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse.

Samtale mellom personer

Ønsker du økt kompetanse i vitenskapsfilosofi og etikk?

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr åpne kurs i vitenskapsfilosofi og etikk for å styrke kunnska

Workshop

Kurs i helsefremming, samskaping og sosial innovasjon

Dette kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, samskaping og sosial innovas

Jordmødre klargjør utstyr

Pasientsikkerhet - i teori og praksis

Gjennom kurset ved UiS vil du få ferdigheter til å anvende teorier og metoder for å forbedre pasient

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og m

Samtale mellom personer

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til

Anestesisykepleier ser på monitor

Helseteknologi i klinisk praksis

Å kunne bruka teknologi i kopling med helse blir stadig viktigare.

simulering operasjon

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller

studenter i sykepleielab

Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov f

simulering anestesi og operasjonssykepleie

Søk opptak til enkeltemner ved Det helsevitskaplege fakultet

No kan du søka opptak til ei rekke enkeltemner på masternivå ved Det helsevitskaplege fakultet.