Hopp til hovedinnhold
41 articles
Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter.

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk p

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS100

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

Introduction to geographic information systems E-GEO260

This course prepares you to read, understand, interpret, and create maps and other products from map

Ensom jente

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS150

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS155

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS130

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

Risikostyring E-MRS195

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Reinforcement learning

Reinforcement Learning E-MDS130

This course introduces AI and optimization in a fun, easy, interesting, immersive, and hands-on way

energisystem. Foto: Shutterstock

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on aligni

Industrial worker offers a wind station with solar system and sea offshore oil platform icon on a virtual panel. Modern energy production concept. Smart power plant technology. Photo: Shutterstock

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and contro

Søk opptak til enkeltemner i forretningsjus

No kan du søka opptak til følgjande enkeltemner frå masterprogrammet i forretningsjus: Law and Techn

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i ba

Nå kan du lære å gjøre overgangene i barns liv enda bedre

Jobber du med en gruppe skolestartere som snart har sine siste dager i barnehagen og begynner august

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og pers

Elever i industrihall får yrkesfaglig utdannelse

Industrial decisions and Performance management E-MTOM400

This course aims to give you core knowledge on various challenges and solutions in dealing with indu

Kontorlandskap

MTO – Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)

Ungdommer sitter på rekke.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Illustrasjon av barn og voksen om leser i en bok

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

Er du barnehagelærer og bor i Agder?

Elever holder rundt hverandre.

Skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i skolen.

Lærer står foran klassen.

Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i skolen

Videreutdanning for lærere.

Lærer og elev ser smilende på hverandre.

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle en

Jente i en rutsjebane

Aktivitetspedagogikk for Aktivitetsskolen i Oslo

Videreutdanningen er forbeholdt ledere i AKS i Oslo, og den vil finne sted i perioden 2021-2023.

Fargerike blyanter står i ett glass med naturbakgrunn

ENKELTEMNER

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS.

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.