2 artikler
FNs bærekraftsmål

UNESCO-professorat: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for...

Suksess for selskap basert på forskning fra UiS i 2021

Ti forskningsbaserte selskap hentet inn 258 millioner fra privat og offentlig kapital.