Hopp til hovedinnhold
15 articles
lesefinger

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering

Tilpasset opplæring omslag

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

I en vitenskapelig antologi belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler

Bokforside: Illustrasjon: 25 små bilder av barn som leser

Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring

Denne boka gir ny kunnskap og innsikt om tidlig leseopplæring.

Elev som les

Nynorsk som fritidsspråk - kva kan skulen gjera?

Kvifor vel mange nynorskelevar å skrive på bokmål på fritida si?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Artikkelen viser hvordan en kan kartlegge lesestrategier generelt, og ser på fire utvalgte strategie

Elev ved pult

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det

Bokforside med tre elever

En lesebok til bruk på tvers av fagene

Hvordan skal lærere i ungdomsskolen forholde seg til slagordene "Lesing som grunnleggende ferdi

Skjermdump av artikkel

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspi

to barn leser

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på

gutt med hodetelefoner

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en lærebo

Bokforside: Illustrasjon av et stort boktårn som små mennesker jobber i.

Materiell: Bøker og hefter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Lesesenteret, eller der ansatte ved senteret er

Prøvemateriell: Lesesenterets bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1.

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken.

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs».

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.