Hopp til hovedinnhold
85 articles

Hefte: FYR - Treffsikker undervisning

Fagkoordinatorane i norsk frå heile landet har bidratt til dette ressursheftet om lesing av samtidst

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken.

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og s

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

Boka Litteraturdidaktikk går til kjernen av norskfaget

Noe av det mest verdifulle i møtet med litteratur, er å arbeidet med å åpne og å forstå krevende tek

Å leggje til rette for undring og forventning

Eit undervisningsopplegg som hjelper elevane til å få forventningar og undre seg over boka.

Korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk

Eit undervisningsopplegg for 7.

Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke f

Lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort

Eit undervisningsopplegg for 10.

Grundig om gris

I dette undervisningsopplegget tilpasset 8.

Gravbøygen våkner

Eit undervisningsopplegg for ungdomstrinnet kor leseprossesen er ein del av skriveprosessen.

Gutten i den stripete pyjamasen

Eit undervisningsopplegg for 9.

Ormens hjarte

Undervisningsopplegget ble brukt på 10.

Leselyst gir skrivetips

Eit leseprosjekt kan gjerne vere både lesestimulerande og leseoppdragande.

Å skriva roman med ungdomsskuleelevar – eit norskdidaktisk ”kinderegg”

Er det mogleg å laga eit undervisingsopplegg som både gjev leselyst, utviklar elevane sine evner til

Opp med verktøykassa!

I denne artikkelen utfordrer Gro Dahle elevene til å oppdage og nyansere det lekende i språket på en

Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

To undervisningsopplegg basert på boka Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

Retorisk lesing av reklame

Dette praksiseksemplet viser korleis ein i norskfaget på ungdomstrinnet kan knytte saman kompetansem

Jente skriver i spiralhefte.

Å vera nært knytt til teksten

Læraren på 8.

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Gutt og jente i klasserom snakker sammen.

Muntlig øvelse: Speed dating

Ungdomstrinnslærer Marielle Haarvik skriver på bloggen sin hvordan hun gjennomførte ”speed dating” i

Lærer står foran tavle der det står debattkafe. Snakker til klassen.

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesing

Kan litterær analyse på barnetrinn stimulere til leselyst?

Å analysere skjønnlitterære tekstar slik ekspertar i faget gjer, krev både tolmod og konsentrasjon.

16 ikoner som representerer forskjellige religiøse symboler

Undring, utforskning og refleksjon i KRLE og RE

Vi lever i et mangfoldig og multikulturelt samfunn, og fagene KRLE og religion og etikk har en sentr

Figur: Sirkel for undervisning og læring

Skriving i engelsk på barnetrinnet

Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk gir deg en innføring i

Figur: Sirkel for undervisning og læring

Skriving i framandspråk på ungdomstrinnet?

Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) gir deg e

To barn på skogssti

Språkstimulering gjennom naturfag i barnehagen

Skrukketroll gir gode muligheter til språkstimulering!

Forside: Nynorsk i bruk. Illustrasjon: Tegning av folk på fest

Hefte: Nynorsk i bruk

Nynorsk i bruk inneheld ulike artiklar som alle har det til felles at dei fokuserer på det nynorske