Hopp til hovedinnhold
29 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

Intensivsykepleier

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i undervisningsstøtten til elever på...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro...

Kjersti Lundetræ

Disputerer om lese- og regneferdigheter

Kjersti Lundetræ disputerte 15. desember 2010 for phD-graden med avhandlingen "16-24-åringers...

Marie von der Lippe

Disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur

Onsdag 24. november 2010 disputerte Marie von der Lippe for avhandlingen “Youth, Religion and...

Bilde av Margrethe Jernes

Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen

Margrethe Jernes forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i utdanningsvitenskap ved Universitetet i...

bilde av Ingunn-Ellingsen

Disputerer med avhandling om ungdom i fosterhjem

Ingunn Tollisen Ellingsen disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger 17. juni 2011...

Nina Helgevold

Å lære å kommunisere i det moderne klasserom

Universitetslektor Nina Helgevold disputerte 6. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i...

Forestillingen BLÅfugl av Siri Dybwik

Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet

RKUMV - Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet - har ansvar for å...

ungdomsskole klasserom

Lærerstudenter og flerspråklige klasserom

Stadig flere norske klasserom preges av språklig og kulturelt mangfold. Wenche Elisabeth Thomassen...

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i...

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever...

Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til...

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og...

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring...

Avhandling: Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og...

Avhandling: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av...

Elsa Westergård

Avhandling: Parental disillusionment with school

I denne avhandlingen belyser Elsa Westergård i hvilken grad foreldrene opplever å være...

Hildegunn Fandrem

Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og...

gutt leser i bibliotek

Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen...

Avhandling: Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som...

Avhandling

Avhandling: The Role of Social and Emotional Competencies

Lene Vestad har i sin avhandling funnet ut at dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode...