Hopp til hovedinnhold
8 articles
Kjetil V. Thengs

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V.

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordfo

Dina-Lialikhova

Når skulefag blir underviste på framandspråk

Dina Lialikhova disputerte for doktorgraden i utdanningsvitskap ved Universitetet i Stavanger 6.

Disputas om seinmellomalderdialekt

Vibeke Jensen disputerer fredag 15.

gutt leser i bibliotek

Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen

Disputas: Nye språklige former spredte seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte ved Universitetet i Stavanger 7. november 2013.

Disputas: Språkbruken i Cambridge i mellomalderen

Geir Bergstrøm disputerte for doktorgraden i lesevitenskap 13. september 2017.

To kvinner i sofa, med mikrofon og bærbar pc

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap.