Hopp til hovedinnhold
20 articles
Barnehagebarn leker på lekematte

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for peri

vannlek i barneahgen

Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart.

Barnehagebarn sitter på gulvet med armene i været, smilende og begeistret.

Prosjektbeskrivelse

FILIORUM- Senter for barnehageforskning 2018-2023

to kvinner ser mot kamera og smiler

Overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er blitt tildelt ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Edu

Nettverk

Oversikt over spesielle interessegrupper og nettverk

Scientific Advisory Board

FILIORUM- Senter for barnehageforskning har et Scientific advisory board som består av anerkjente in

Senterstyre

FILIORUM- Senter for barnehageforskning

Strategi 2018-2023

Visjon: Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen!

Ingunn Størksen og Svanaug Lunde.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Barn i sklie.

Kvalitet i norske barnehager

Kan forskning gi oss svar på om vi har god kvalitet i norske barnehager?

høytlesing på zoom

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an!

Kvinnelig barnehagelærer hjelper en gruppe barn med å male

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomhet

Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen

Studenter ved Barns språkutvikling og språklæring 2 ved Universitetet i Stavanger gir et teoretisk g

Med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler

Utforskende samtaler handler om samtaler som er åpne, med ikke fastgitte svar, med store rom for fab

barnehagegruppe leser

Hvordan lese bøker med gjentagende mønster

Det å lese bøker med gjentakende mønster kan være en god innfallsvinkel i barnehagens språkarbeid.

Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språk

Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen.