Hopp til hovedinnhold
115 articles
Logosymbol for Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret

to barnehagebarn sitter ved et bord og ser mot det samme punktet og ler godt

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Digital kompetanse i barnehagen

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som

Barnehagebarn ligger på gulvet i en ring med hodene inntil hverandre

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for

Informasjon

Praktisk informasjon om gjennomføring av konferansen

Lurer du på hvordan du logger deg på konferansenløsningen? Hvor du finner programmet?

Etikk i barneahagen ved Gunnar Magnus Eidsvåg

Bærekraftig omsorg

Omsorg er sammen med danning, lek og læring barnehagens kjernebegreper.

Digitale bildebøker for barn

Høytlesing av bøker er en vanlig aktivitet sammen med små barn – både i barnehagen og hjemme – og st

mor og barn på ipad sammen

SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser

SPrELL står for "Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur

Liten jente blar i bok

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold.

SAB

Scientific Advisory Board

FILIORUM- Senter for barnehageforskning har et Scientific Advisory Board som består av anerkjente in

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Barns rett til glede gjennomsyrer Rammeplan for barnehagen.

Skjermbilde fra nettbrett-testen Ani Banani Matte-Test

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsen

Vår på campus

Forskere og doktorgradstipendiater ved FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Universitetet i Stavanger har et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning.

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen.

Mangfold i barnehage

Norsk barnehageforskningskonferanse: Les mer om årets keynotes

Vi er stolte over å ha med oss noen av verdens fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedrag

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får

Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga start

Åtte barn ligger på rygg på gulvet i en sirkel, med hodene inntil hverandre.

Ny studie ser på hvilke fellesskap barn skaper sammen i barnehagen

Det eksisterer et mangfold av fellesskap i barnehagen og barn som deltar i ulike typer fellesskap ha

Barnehagelærere

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling

To jenter leker

Ressurser for barnehagen

FILIORUM - Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser t

Barnehagebarn leker på lekematte

FILIORUMs forskningsområder

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har tre fokusområder innenfor forskning: Lek, kommunikasjon

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret.

barnehagelærer omgitt av fire barn. Foto: Getty

Program for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Årets barnehageforskningskonferanse arrangeres digitalt fra 26.-28.

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske

Effekter av tidlig intervensjon på utvikling av tallforståelse blant barnehagebarn og elever i 1. klasse

Forskningsnotat:

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet.

Tilhørighet

Med forskning som gir ny kunnskap er formålet at alle barn skal oppleve tilhørighet, sosial deltakel

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?