Hopp til hovedinnhold
3 articles
Barnehagelærere

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling

Andy Hargreaves digitalt seminar desember 2020

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt semi

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge