Hopp til hovedinnhold
3 articles
PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d.

Forsk i vei, pilotprosjekt

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer kny

Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og interna