Hopp til hovedinnhold
24 artikler
Kjersti Engan, medisinsk teknolog

Stavanger AI Lab – forskning

Forskningsaktivitetene våre omfatter både grunnleggende og anvendt forskning, med maskinlæring, dypl

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

Hvordan bruke kunstig intelligens i akademisk skriving?

Nær 200 UiS-studenter ville lære hvordan de kan bruke kunstig intelligens til å skrive bedre akademi

ledige stillingar

Korleis blir stordata nytta i høgare utdanning?

Sjølv om høgskular og universitet ofte nyttar såkalla stordata, veit studentar og tilsette lite om s

Digitale infrastrukturer i Norge

Prosjektet skal undersøke hvordan den digitale infrastrukturen i Norge legger til rette for en åpen

Algoritme, data. Foto: Shutterstock

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad.

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i rø

UiS er vertskap for ECIR-konferansen 2022

ECIR-konferansen er et av de fremste europeiske forum for presentasjon av nye forskningsresultater i

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det

Disputas for Øyvind Meinich-Bache 21. februar 2020. Foto: Ståle Freyer

Doktorgrad om video-analyse av gjenoppliving

Øyvind Meinich-Bache har forsvart doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger, med ei avhandling

Cristina Viorica Heghedus

Doktorgrad om maskinlæring

Cristina Viorica Heghedus har forsvart ein doktorgrad ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet om

Ludenso Create er programvaren der elevene designer, mens selve AR-opplevelsen skjer gjennom egne briller med bruk av smarttelefon eller nettbrett.

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og

Krisztian Balog

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov.

Illustrasjon næringsliv/økonomi

Stavanger AI Lab – samarbeid

Stavanger AI Lab knytter forskere og studenter ved UiS sammen med partnere fra industri, næringsliv

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem ulik

lærer. foto: getty

Digital undervisningsplanleggar for lærarar

I samarbeid med lærarar utvikler Jærskulen og Lesesenteret ein didaktisk digital undervisningsplanle

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby - forsking

Å skape smarte byar krev innsats frå både byplanleggarar, teknologar, energiekspertar, samfunnsvitar

Stock photo of medical expert drawing a heart

BMDLab - Biomedisinsk dataanalyse

Forskergruppen innenfor biomedisinsk dataanalyse, BMDLab, identifiserer og håndterer problemer innen

Respons: Hvordan kan teknologi integreres i undervisningen på en produktiv måte?

I forskningsprosjektet Respons ser forskerne på tekstarbeid og klasseromspraksis i ungdomsskoler hvo

Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

- Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke

Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen

Klok bruk av teknologi i klasserommet kan gi elevene nye muligheter for meningsfull deltakelse i sko

Professor Kjersti Engan ved IDE foran skjermer med MRI-bilder

Blant landets fremste AI-kvinner

UiS-professor Kjersti Engan listes som den 11.

Professor Kjersti Engan ved IDE foran skjermer med MRI-bilder

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt

mann på lab

UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre.