Hopp til hovedinnhold
768 articles

Cuban and Nordic Welfare

To improve the quality and internationalization of education in social work and sociology at the Uni

Den internasjonale morsmålsdagen og flerspråklighet i Norge 

Språk er kunnskap, identitet og kultur.

Flerspråklighet i barnehage og skole

Som et resultat av globalisering og migrasjon er det kulturelle og språklige landskapet i endring i

Gestikulering og forståelse i muntlige, verbale kommunikasjonssituasjoner

Muntlig, verbal kommunikasjon er vanlig i opplæringssituasjoner, og gestikulasjon er gjerne en del a

Kunnskapsoppsummering om multikulturalisme

Noreg er eit fleirkulturelt samfunn med eit mangfald av etnisitetar og kulturar.

Tingvatn

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2018

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2018.

Blodprøve-simulering

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye re

CD cover: The Artist's Secret av professor Bettina Smith

Bettina Smith: The Artist's Secret

Vi gratulerer professor Bettina Smith med ny utgivelse.

en gutt som har ansiktet ned på masse bøker

Disputas om dysleksi

Anne Elisabeth Dahle disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 2.

Pål Roland

Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Onsdag 18.

June Junge

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Klara Øverland

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1.

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby - samarbeid

Fleire kommunar i stavangerregionen har smartby som prioritert satsing.

Mennesker som skåler

Six shades of grey – ein meir medviten og risikoforebyggande drikkekultur i arbeidslivet

Den mykje nytta, men samstundes gjerne kontroversielle bruken av alkohol på arenaen mellom arbeid og

Tilhørighet

Med forskning som gir ny kunnskap er formålet at alle barn skal oppleve tilhørighet, sosial deltakel

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorg

 Ingunn Studsrød

Skal forhindre vold i Polen

«The Integrated system of domestic violence» er et prosjekt som har som hovedmål å videreutvikle til

Kjønnsforskjeller i episodisk hukommelse

Evnen vår til å hente fram minner om hendelser som har skjedd oss (episoder), er viktig for å funger

Kjønnsforskjeller i kognitive evner

Forestillingen om at forskjeller i menns og kvinners kognitive evner beror på biologiske forskjeller

Likskapar og ulikskapar mellom kjønna

Både i forsking, populærlitteratur og kvardagstale har det vore, og er det, vanleg å lese og høyre a

IOR NORWAY flyer

IOR NORWAY 2021

The 7th IOR NORWAY is arranged 26-28 April 2021.

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen

Seaside

Seaside-prosjektet er en casestudie av literacypraksiser i begynneropplæringen, og inngår som en kva