Hopp til hovedinnhold
25 articles
Filmkamera i forgrunn, uskarpe skikkelser i bakgrunn

Kva inngår i INTERACT-intervensjonen?

INTERACT-intervensjonen er eit tiltak retta mot lærarar i vidaregåande opplæring som ynskjer å vidar

Liten jente blar i bok

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold.

Illustrasjon til MOVE-P-prosjektet: Teksten Move-p og illustrasjon av en jente og en gutt under.

MOVE-P – motivasjon og mestring i videregående skole

Hvordan kan skolefaglig motivasjon stimuleres gjennom å fremme et mestringsorientert læringsmiljø?

Resilient – forskningsprosjekt knyttet til undervisningsopplegget ROBUST

Resilient har som mål å undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan, undervisningsopplegget ROBUST frem

En gruppe lærere i forskjellig alder er samlet rundt en skjerm. Den eldste viser de andre noe. De følger interessert med.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og unders

Video-observasjon

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærerer

To barn leker ved en huske.

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om h

En lærer og en gruppe elever står i et klasserom og snakker sammen.

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

CIESL-prosjektet tar klasseleiing frå teori til praksis

CIESL-prosjektet ville utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane

En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg!

Gutter i ungdomsskolealder som holder rundt hverandre. Foto: Marie von Krogh

ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomssk

To gutter på skoleveien

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i lær

Trist jente ser på mobilen. I klasserommet bak henne snakker andre ungdommer sammen mens de kaster skråblikk på henne.

Hvordan følge opp elever som har blitt utsatt for mobbing?

Stipendiat Mari M.

En lærer sammen med fire elever i et klasserom. Alle er avslappede og smiler.

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Engasjert lærer forklarer noe for en elev mens han sitter på huk ved pulten hennes.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev,

Lærer og elev ser smilende på hverandre.

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen.

Elever jobber i grupper i et rom med puffer. Lærer står i bakgrunnen og snakker med en av elevene.

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklim

Lærer og elev ser på hverandre. Lærer står ved siden av elevens pult

Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev

Læreres relasjonsbygging til elevene er et sentralt tema innen klasseledelse.

Lærer står foran klassen.

Selvbestemmelse og struktur i klasserommet

Selvbestemmelse synes å være nedfelt i mennesker fra naturens side.

Hånd som noterer i skrivebok.

Korleis lese forskingslitteratur – ein guide for deg som ikkje er forskar

Å lese og forstå forskingslitteratur er ei ferdigheit som må lærast.

En gruppe elever rekker hånden i været. Smilende lærer står foran klassen.

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg ti

Lærer i samtale med elever rundt et bord.

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering

Figur av  integrerte læringsprosessar for lærar og elevar

Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

Det er eit godt spørsmål.

Elev og lærer som ser på hverandre. Det er god stemning mellom dem.

Observasjonsmanualen CLASS

CLASS er en forkortelse for Classroom assessment scoring system, og er en observasjonsmanual utvikle

Vgs-elev som ser rett i kamera og smiler. Sitter foran en skjerm, med en blyant i hånden og medelever i et klasserom i bakgrunnen.

Se videre – motivasjon og fullføring i vgs

Hvordan påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet deres motivasjon, psykiske helse og evne til