18 artikler
To jenter i barneskolealder sitter ved siden av hverandre og jobber på hver sin pc.

Fostering students engagement for writing through international collaboration

A game platform driven by artificial intelligence will give children the opportunity to write across...

mor og barn på ipad sammen

Informasjon til deltakere i Sprell

På denne siden finner du informasjon til deltakerne og barnehageansatte i Sprell på norsk, arabisk...

Logo - Lesesenteret

Human reading assessment

Human Reading Assessment is a research project exploring new methodologies for adaptive reading...

mor og barn på ipad sammen

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale...

Bente Rigmor Walgermo

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende...

elever snakker sammen

Partners in practice

I Partners in practice går forskere, skoler og lærerutdanning sammen om å utvikle skolens praksis...

barn med ipad

Gameplay

Et lesespill som kan redusere risikoen for at elever utvikler lese- og skrivevansker.

gutt jobber på pc

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og...

lærer. foto: getty

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å...

elevgruppe med skrivebøker

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

barnehagelærer og barn leser på ipad

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

gutt leser

PIRLS 2021: Hvor godt leser norske tiåringer?

Den internasjonale studien PIRLS 2021 undersøker tiåringers leseferdigheter.

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre...

Jente foran tavle der det står På Sporet skrevet med kritt

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som...

Two Teachers:
Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og...

Barnehagegruppe

En stor studie skal gi mer kunnskap om barn som strever: – Vi håper alle Stavanger-barnehagene vil være med på dette!

Det er for lite kunnskap om barn som trenger ekstra hjelp og spesialpedagogisk støtte i Norge. Nå...

barneskolejente skriver

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner...