58 artikler
Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Kjersti Engan, medisinsk teknolog

Stavanger AI Lab – forskning

Forskningsaktivitetene våre omfatter både grunnleggende og anvendt forskning, med maskinlæring...

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

IRN - digitalisering

Hvilken betydning har digitaliseringen for UiS-ansattes arbeidsmiljø?

UiS som organisasjon, og vi som ansatte må forholde oss til – og akseptere – stadig flere...

eldre dame sittende ved vindu med planter rundt

Tidlig livsfase med demens

her kan du finne mulig prosjekt for masteroppgaver og FOU-prosjekter

Tilpassningsdyktighet

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike...

Mennesker som jobber med og diskutere data på mobiler, laptop og skjermer

Institutional Research Network (UiS IRN)

UiS IRN skal dra nytte av, bistå, og fremme forskning som fører til forbedret forståelse...

Hva har vi oppnådd etter åtte år?

Åtte år med forskning på forbedret oljeutvinning går mot slutten. Her får du høydepunktene fra...

bokomslag teamarbeid i helsetjenesten

'Bokbad' om Teamarbeid i helsetjenesten

Å sikre et godt teamarbeid er vesentlig i pasientsikkerhetsarbeidet. Hvordan og hvorfor kan du lære...

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som...

Campus Ullandhaug med Arne Rettedals hus i vårfarger.

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet...

 Ingunn Studsrød

Skal forhindre vold i Polen

«The integrated system of domestic violence» er et prosjekt som har som hovedmål å videreutvikle...

Forskergruppen SHARE

Partnere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. NTNU Gjøvik er...

Arne Rettedals hus i høstfarger

Hvordan kan man tilrettelegge for og utvikle veiledningen i høyere utdanning?

Programområdet har som mål å forberede uteksaminerte studenter og stipendiater på et arbeidsliv...

Brannmenn som slukker en brann

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Vindmøller sett gjennom skylag fra lufta

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke...

synapse lab

School in motion: Testing and evaluation of models for physical activity for pupils in lower secondary schools

School in motion is part of an effort to create a better knowledge base for future work with...

synapse lab

On Track: Investigating how to better prevent reading and writing difficulties

On Track has developed and tested the efficacy of an early intensive reading intervention for...

synapse lab

Leveling the playing field

The Agder Project: An intervention to promote school readiness and human potential.

synapse lab

Towards a More Intentional Practice in Norwegian Preschool Groups

Aiming to help preschool teachers develop a more intentional and systematic practice stimulating...

synapse

Two Teachers in the class

Investigating the effect of an increased teacher-pupil ratio.

synapse

Resilient

Improving youth well-being, motivation and academic achievement through social and emotional...

About Synapse Lab

UiS Synapse Lab develops and investigates interventions for promoting motivation and learning in...

UiS researchers joining forces

UiS researchers join forces for the benefit of evidence-based policymaking and organizational change...