Hopp til hovedinnhold
9 articles
Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Lege, pasient og pårørende på sykehus

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet o

ambulansearbeidere

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på preho

studenter i sykepleielab

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen.

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som st

En ung mann kledd i jeans og svart genser går langs en vegg.

Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental h

Lovbøk

Forventninger til lederforskrift i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE beskriver helsemyndighetenes begrunnelser for og forventninger til en ny fo

Samhandling mellom helsepersonell

Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er eit tverrvitskapleg nettverk for medisinsk og helsevitskapeleg fors

Portrett av Siri Wiig

Ny senterleder ved SHARE

Siri Wiig er ny senterleder ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS.