2 artikler

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS skal være en arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og...

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon!

Tirsdag 23. februar holdt Handelshøgskolen ved UiS en presentasjon av masterstudiet i økonomi og...