12 artikler
Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Anestesisykepleier med pasient

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Intensivsykepleier

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

Medisinsk teknolog foran skjermer

Disputaser ved UiS 2019

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2019.

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar. I tillegg må leiarar...

DOKTORGRAD 1-2-3

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse...

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Studenter gående i Stavanger sentrum, fargegata

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger...

UiS med gode plasseringer innen flere fagfelt i internasjonal ranking

Times Higher Educations rangering av universitetenes kvalitet innen fagfeltene økonomi og ledelse...

Jan Erik Karlsen

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

Toril Nag i Lyse

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

To studenter utenfor Arne Rettedals hus, med en rutebuss i bakgrunnen.

Studenter foreslår nye transportløsninger

Som pionerer på ECIU University kom studentene Arne Kragseth og Elisabeth Stene opp med en trippel...