Hopp til hovedinnhold
2 articles

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr.

Øystein Stjern, IKM

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en nøkkelfakto